Strona główna - www.fulara.com
Fulara.com
Newsletter i ulubione
· Kanał RSS - nowo¶ci
· 
[więcej...]
Polecamy
·  www.SoundTrade.pl
·  Trio basowe Be3
·  Tomek na MySpace
Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej

REK Guitars - best choice for you!

RotoSound strings - finnest choice!

Taurus - wzmacniacze basowe

BOX - najlepsze nagłośnienie do techniki tapping oburęczny!

Merlin Pickups

Professional Cables

GMR gitary basowe

G-Lab efekty gitarowe

Magazyn Gitarzysta

Wydawnictwo ABSONIC

Guitar Zone - portal gitarowy

Kup płytę ''Doubleshred''

"Model improwizacji polifonicznych..."

Pismo awangardy filozoficzno - naukowej Avant w numerze 2/2012 (z dnia 31.12.2012) opublikował pracę naukow± Adama Fulary pt. "Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej". Praca składa się z dwóch części. W pierwszej autor omawia ogólne modele improwizacji, w drugiej skupia się na autorskiej, oryginalnej metodzie polifonicznego prowadzenia głosów w improwizacji gitarowej.

Praca została też przetłumaczona na język angielski i w tej wersji ukazała się w numerze "Avant" 1/2013.

Praca w całości dostępna jest także online:

Abstrakt

Abstrakt Artykuł składa się z dwóch czę¶ci. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk zwi±zanych z improwizacj±, zwłaszcza gitarow±, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stoj±cych przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, b±dĽ s± inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta czę¶ć zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podej¶ć do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi), druga metoda polega na poł±czeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion), trzecia polega na ¶cisłym wykorzystaniu dĽwięków akordow ych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop).

Druga czę¶ć tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcze¶niej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiod±ca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu), jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dĽwięków wiod±cych, rozwi±zania charakterystyczne dla czterodĽwięków naturalnych). Opis ten nawi±zuje do pierwszej czę¶ci artykułu, grupuj±c zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta czę¶ć zawiera uwagi i spostrzeżeni a zebrane w ci±gu o¶miu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autoraZobacz pozostałe artykuly

Kanał RSS | Xięga Gości | Statystyki | Ankiety | Baner | Tech-info | Mapa | Nowości

© 2002 - 2017 Fulara.com
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Kontakt: