Strona główna - www.fulara.com
Fulara.com
Newsletter i ulubione
· Kanał RSS - nowości
· 
[więcej...]
Polecamy
·  www.SoundTrade.pl
·  Trio basowe Be3
·  Tomek na MySpace
Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej

REK Guitars - best choice for you!

RotoSound strings - finnest choice!

Taurus - wzmacniacze basowe

BOX - najlepsze nagłośnienie do techniki tapping oburęczny!

Merlin Pickups

Professional Cables

GMR gitary basowe

G-Lab efekty gitarowe

Magazyn Gitarzysta

Wydawnictwo ABSONIC

Guitar Zone - portal gitarowy

Kup pyt ''Doubleshred''

Opalcowanie

Jednym z podstawowych problemw, z ktrymi borykaj si pocztkujcy tapperzy jest palcowanie. O ile w przypadku lewej rki sprawa wydaje si by dosy prosta dla gitarzystw, ktrzy ju potrafi gra, o tyle problem pojawia si w przypadku prawej rki.

Pionowo czy poziomo?

Jednym z waniejszych czynnikw decydujcych o uoeniu rki w czasie grania tappingiem jest to, czy gryf ustawiony jest poziomo (z lekkim ukosem ku grze), czy pionowo (z lekkim ukosem w kierunku lewej rki grajcego). Przy ustawieniu instrumentu pionowo jest moliwe wykorzystanie 10 palcw w czasie grania. No wanie...

Ile palcw?

Preferuj metod grania 8 palcami (4+4), ale mona gra nawet dziesicioma. B. Culbertson (ale nie tylko on) stosuje t metod na Sticku z powodzeniem (gryf ustawiony pionowo). Poniewa jednak kciuk spenia rol stabilizatora zachodzi wtedy konieczno sztywnego przymocowania instrumentu tak, eby stabilizacja gryfu kciukiem nie bya konieczna.

Uoenie rki

Standardowe uoenie rk podczas gry tappingiem na gitarzeSkupmy si teraz na uoeniu prawej rki w czasie gry na gitarze (gryf ustawiony poziomo). S co najmniej dwie rne szkoy: bardziej popularna stosowana przez S. Jordana polega na tym e prawa rka ustawia si na ksztat odbicia lustrzanego lewej (zdjcie obok). Oznacza to, e palce prawej rki s prostopade (z lekkim skosem) do strun i ksztatu gryfu. Przy takim uoeniu mona swobodnie ustawi palce na ksztat lewej rki, na konkretnej strunie np. mona gra kolejne chromatyczne dwiki, np. C, Cis, D, Dis ustawiajc rk na 10 progu struny D. Przy takim ustawieniu mona swobodnie oprze okie prawej rki na grnej czci ciaa gitary o ile gramy w pozycjach powyej dziesitej (przewanie tak si dzieje jeli nie stosujecie odmiany krzyowej).

Uoenie prawej rki podczas gry na instrumentach Dave'a Bunkera

Druga szkoa uoenia prawej rki jest stosowana m. in. przez Dave'a Bunkera (jego instrumenty dostosowane s do tego stylu gry). Zakadamy wtedy, e palce ustawione s rwnolege do strun, tzn. mona pooy praw rk tak np. by kolejne palce leay na kolejnych strunach, ale na jednym progu (zobacz zdjcie obok), czyli np. wskazujcy - struna D, rodkowy - struna G, serdeczny - struna H, may - struna E. Mona wtedy ustawi rk tak, by kolejne palce wskazyway ten sam (np. XII) prg, ale na kolejnych strunach. Przy tym ustawieniu rki przydaje si szerszy gryf i specjalna osona ustawiona na wysokoci okcia prawej rki, ktra chroni przed niepodanym tumieniem strun.

Ja preferuj pierwszy sposb uoenia rki, o drugim dowiedziaem si niedawno, ale jest dosy ciekawy. Podstawow jego zalet jest to, e rka nie jest mocno skrcona w nadgarstku, co jest widoczne w przypadku grania pierwsz metod.

Repetycja

Omwi teraz kilka trickw charakterystycznych dla opalcowania w tappingu. Pierwsza sprawa to repetycje, czyli powtrzenie wiele razy tego samego dwiku. Jest co najmniej kilka sposobw. Najbardziej prymitywnym sposobem jest granie tego samego dwiku w kko jednym palcem. Sposb jest uyteczny jednak tylko wtedy, gdy grany dwik nie powtarza si zbyt szybko. Mona zastosowa fortepianow metod grania jednego dwiku dwoma ssiednimi palcami (np. wskazujcy i rodkowy, albo rodkowy i serdeczny, trzecia moliwo to serdeczny i may). Mona t metod rozwija grajc nawet trzema palcami (np. w czasie grania szybkich triol). Inna metoda polega na graniu tego samego dwiku na przemian na dwch rnych strunach (palcami wskazujcym i may prawej rki) np. w przypadku dwiku C mona zagra na 13 progu struny H palcem wskazujcym i na 17 progu struny G palcem maym. Typowe zastosowanie takich figur to granie tzw. tremolo.

Kwarty

Nie da si za bardzo stosowa figur typu baree, zamiast tego moecie zagra ustawiajc na chwil palce rwnolegle do strun (tak jak w opisywanym wczeniej sposobie Dave'a Bunkera). Wtedy np. palec wskazujcy prawej rki gra dwik na strunie grubszej, a palec rodkowy dwik o kwart wyej na ssiedniej strunie. Mona te wyobrazi sobie odwrotne uoenie tych dwch palcw, niby bardzo niewygodne a jednak... ma zastosowanie w przypadku innej pary palcw - serdecznego i maego. Najlepszy bdzie przykad.

Oznaczmy palce prawej rki wg schematu: 1-wskazujcy, 2-rodkowy, 3-serdeczny, 4-may. Zamy, e gramy w pentatonice molowej a-moll (A, C, D, E, G) kolejno dwiki G, D, E, A (na strunach D i A), ja bym to zagra tak:

  • palec 2, struna D, pity prg, dwik G
  • palec 1, struna A, pity prg, dwik D
  • palec 4, struna A, sidmy prg, dwik E
  • palec 3, struna D, sidmy prg, dwik A
Zwrcie uwag na to e w pierwszej figurze do grania kwarty ustawiamy palce inaczej ni w przypadku ostatnich dwch dwikw.

Podobnie ustawiabym palce, gdyby trzeba byo gra dwudwikami: G+D i E+A.

Seksty ze skipem

W przypadku jeli mamy do czynienia z sytuacj, gdy trzeba zagra dwa dwiki na kolejnych progach (harmonicznie lub melodycznie, np. sekst C+A na strunach A i G) na ssiednich (albo nawet bardziej odlegych) strunach preferuj ju tylko ustawienie typu: palec o niszym numerze na progu o niszym numerze. Chyba trudno by byo ustawi palce inaczej, ale jest to moliwe ;)

Streching

W przypadku prawej rki mamy do czynienia z uatwionym strechingiem z dwch wzgldw: mona szerzej rozstawi palce dziki naturalnemu uoeniu rki i gramy w wyszych pozycjach. Rozstawienie palcw pomidzy 12 a 17 (a nawet 19) progiem nie nastrcza takich problemw jak w przypadku lewej rki. Mona ten fakt wykorzysta do grania skal w sposb: 4 dwiki na 1 strunie, np. gama C-dur:

  • struna E (basowa), dwiki C, D, E, F
  • struna A, dwiki: G, A, H C
itd., lub stosowa rne wariacje takich figur np. (CDEF)-struna E, (FGAH) - struna A - w tej wariacji nie zmieniamy pozycji prawej rki.

Chwyty

Tym razem dla odmiany kilka sw o lewej rce - jak ju pisaem stosowanie chwytw baree z oczywistych wzgldw stao si niemoliwe. Niemoliwe jest zastosowanie poprzeczki jakimkolwiek z palcw, zatem trzeba sobie radzi inaczej. Poniewa gram czterema palcami, kady z moich chwytw jest maksymalnie 4-dwikiem. Warto nauczy si stosowania "interwaowej" metody tworzenia chwytw w locie, wybierajc najbardziej istotne skadniki akordu (w jazzie najczciej nie gramy prym i kwint, o ile gramy z basem). Poza tym warto pamita, e lepiej brzmi podstawowe skadniki zagrane niej, alteracje i skadniki dodane (11,13) grane na wyszych strunach, ale to zupenie inna historia.

Sprawa te wyglda do nietypowo (dla gitarzysty) w czasie grania arpegio - kiedy chcemy, aby kolejne grane dwiki byy podtrzymywane. Musimy sobie radzi podobnie jak pianici - czyli uderzajc kolejnymi palcami bez odrywania tych, ktre wanie brzmi. Wbrew pozorom nie jest to atwe zwaszcza, jeli przyzwyczajeni jestemy do grania kostk, gdzie po prostu apao si cay chwyt a nastpnie szarpao struny w odpowiedniej kolejnoci.

Dobrym sposobem na trenowanie tego typu arpegio bez gitary moe by takie wiczenie: kadziemy do na stole tak, by wszystkie palce oparte byy o blat. Nastpnie zaczynamy puka w st kolejno palcami pierwszym (wskazujcy), nie odrywamy przy tym pozostaych trzech palcw (le swobodnie oparte o blat), potem drugi palec (pierwszy przechodzi przy tym do stanu spoczynku na blacie), trzeci i czwarty. Przewanie najsabszy przy takim wiczeniu okazuje si trzeci palec (serdeczny).

Mam nadziej e poruszone przeze mnie kwestie przybli Wam troch problemy palcowania w tappingu oburcznym.Zobacz pozostae artykuly

Kanał RSS | Xięga Gości | Statystyki | Ankiety | Baner | Tech-info | Mapa | Nowości

© 2002 - 2018 Fulara.com
Wszelkie prawa zastrzeone!
Kontakt: