Strona główna - www.fulara.com
Fulara.com
Newsletter i ulubione
· Kanał RSS - nowości
· 
[więcej...]
Polecamy
·  www.SoundTrade.pl
·  Trio basowe Be3
·  Tomek na MySpace
Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej

REK Guitars - best choice for you!

RotoSound strings - finnest choice!

Taurus - wzmacniacze basowe

BOX - najlepsze nagłośnienie do techniki tapping oburęczny!

Merlin Pickups

Professional Cables

GMR gitary basowe

G-Lab efekty gitarowe

Magazyn Gitarzysta

Wydawnictwo ABSONIC

Guitar Zone - portal gitarowy

Kup pyt ''Doubleshred''

Tapping oburczny - od czego zacz?

Wolne tumaczenie angielskiej wersji artykuu S. Jordana "Starting with Touch Technique" ze strony www.stanleyjordan.com

Tapping oburczny pokazjue nowe, wrcz nieograniczone sposoby wykorzystania gitary. Najwczeniejszy dokument dotyczcy tej metody gry na gitarze elektrycznej dotyczy Jimmy'ego Webstera i pochodzi z pocztkw lat '50 (wicej na ten temat znajdziecie w dziale Historia tappingu oburcznego). Esencja tappingu jest taka: przez uderzenie palcem struny i przycinicie jej do progu mona wytworzy dwik o zamierzonej wysokoci uywajc do tego celu tylko jednej rki. Nie potrzeba szarpa struny, bo uderzenie wprowadza strun w wibracje. Idc dalej mona uy obu rk eby zagra dwie niezalene czci utworu.

Wydobycie dwiku w ten sposb jest atwe, a nowe moliwoci s wrcz nieograniczone. Jedna gitara moe zabrzemie niemale jak orkiestra, co do tej pory byo przywilejem tylko instrumentw klawiszowych. Mona tworzy basowo-akordowe akompaniamenty do swoich wasnych partii solowych. Mona te gra cae utwory polifoniczne Bacha, np. dwu- i trzygosowe inwencje (jedn z nich BWV 779 moecie cign z dziau MP3 - przyp. tum.). Grajc w zespole mona te uy tej techniki do zagrania sola o niewyobraalnej szybkoci i duych interwaach.

Pierwsze dowiadczenia z t technik opieraj si gwnie na rozszerzeniu swojej umiejtnoci tradycyjnej techniki gry na gitarze z jednoczesn adaptacj moliwoci pianina. Wkrtce jednak okazuje si, e trzymamy w rkach zupenie nowy instrument wraz ze swoim wasnym unikalnym potencjaem.

S. Jordan Jest due prawdopodobiestwo, e Twoja gitara daje si atwo przystosowa do grania tappingiem oburcznym. Z powodzeniem graem na gitarach: Fender Stratocaster, Gibson Les Paul i ES-175s, Travis Beans i innych. Nawet uywaem gitar akustycznych zarwno z nylonowym jak i stalowym nacigiem. Idealnym instrumentem jest gitara elektryczna z wygodnym gryfem, niewytartymi progami, mocnymi przetwornikami i dobrym sustainem, przy czym gryf i progi s najwaniejsze.

Nieprawidowa regulacja gitary jest najczstsz przyczyn tego, e ludzie mwi: "Prbowaem tego na mojej gitarze i to nie dziaa!" Bardzo wanym czynnikiem jest niska akcja strun. Struny powinny praktycznie dotyka progw. Ten czynnik jest wyznacznikiem atwoci grania, klarownoci i dugoci wybrzmiewania. Jeli prbowae tappingu na gitarze z normaln akcj strun usyszae prawdopodobnie cichy, stumiony i zduszony dwik. Spowodowane to jest tym, e umyka gdzie dua porcja energi, a bardziej ni sam dwik syszalne jest jego uderzenie. Z nisk akcj strun natomiast nawet bardzo lekkie uderzenie w strun daje klarowny, czysty dwik.

Jak niska ma by ta akcja strun? Ekstremalnie niska! Jeli odlego pomidzy strun i 12 progiem jest wiksza ni grubo najcieszej monety, to jest prawdopodobnie za dua. Po tym jak nabierzesz troch wprawy moesz podnie troszk struny dla uzyskania peniejszego dwiku, ale na razie niech struny s najniej jak to tylko moliwe.

Profil gryfu i wysoko strun musz by tak dobrane, eby progi nie brzczay w adnej pozycji. Jeli wystpuje wyranie brzczenie naley sprawdzi, czy gryf jest prosty i ew. wyregulowa go. Przy prostym gryfie dobieramy wysoko strun w taki sposb aby gitara nie brzczaa. Jeli sami nie potrafimy tego zrobi warto zanie gitar do serwisu - samodzielne regulowanie przez niedowiadczonego muzyka moe zniszczy instrument. Gitary elektryczne maj jedn zalet - lekkie brzczenie nie jest syszalne w czasie grania na wzmacniaczu. Niekiedy zbyt wytarte, lub le nabite progi mog wymaga wymiany. Wtedy warto uda si do najlepszego lutnika w okolicy i przed wymian poinformowa go o naszych oczekiwaniach. Progi musz by nabite bardziej dokadnie ni przy standardowym stylu gry.

Dobrze jest jeli posiadany typ mostka pozwala na regulaci wysokoci kadej struny z osobna. Pozwala to dobra optymalne ustawienie wysokoci kadej struny, jej napicia i gonoci. Oczywicie nie dyskwalifikuj gitar, w ktrych wysoko mostka regulowana jest przez 2 ruby. Wtedy dla odmiany dokonamy regulacji szybko.

S. Jordan Intonacja jest take do wana. Pamitajmy e jednoczenie wydobywamy czsto dwiki z dwch stron gryfu. Czyste wydobywanie dwiku sprawi e akompaniamenty bd bardziej sodkie, stonowane, a linie melodyczne bd bardziej klarowne.

Jakby tego nie byo dosy jest jeszcze jeden problem. Podczas grania "normalnymi" technikami praw i lew rk wykorzystujemy do tumienia strun, ktrych w tym momencie nie uywamy. Przy tappingu nie jest to ju takie proste. Niska akcja strun sprawia, e czsto "niechccy" odzywaj si dwiki, ktrych nie chcemy. Wystarczy lekki dotyk. Sugeruj eksperyment polegajcy na dotykaniu tylko wybranych strun. Po chwili zauwaymy, e nawet struny ktrych nie dotykalimy wydaj z siebie dwiki. Potrzebny bdzie jaki mechanizm tumienia pustych strun montowany z reguy przy siodeku. Jest to co na wzr capodastera zakadanego na pierwszym progu. Rnica polega na tym, e nie jest on docinity do progu. Nie kady capodaster ma tak moliwo. Dobre rezultaty uzyskaem przy capodasterach Jim Dunlop 14 FD i 14 CD, Golden Gate GC-8, George van Eps, Kleen-Axe String Dampers. Capodaster musi by dopasowany do ryfu (paski albo pokrgy). Tumienie to jest wane zwaszcza jeli zdecydujemy si uywani tapping na gitarze akustycznej.

Zanim zaczniesz gra tappingiem zmie struny. Stare s prawdopodobnie za grube i zbyt zuyte. Przygotuj si na zwikszenie rodkw finansowych przeznaczonych na zakup strun. Struny musz by zawsze czyste i czsto zmieniane aby utrzyma czysty strj gitary. Jeli chodzi o gruboci strun zaczynaem od strun .008 i .009. Teraz uywam .010 na gitarach Travis Bean i .009 na gitarach Vigier. Przy doborze strun trzeba zdecydowa si na kompromis: cienkie struny s atwe w opanowaniu, grube wymagaj pewnego dowiadczenia, ale maj znacznie peniejsze brzmienie i lepsz dynamik.

Przed kadym graniem dobrze jest umy rce i czsto obcina paznokcie. Sugeruj rozgrzewk na gitarze przy uyciu tradycyjnych technik gry. Pianistom natomiast proponuj rozgrzewk na ... fortepianie. Odlegoci s tu inne ni na gryfie, ale czynniki takie jak sia uderzenia i zrczno "przenosz si" dosy dobrze. Wane s take mae straty sygnau gitary, silne przetworniki, a jeli gitara posiada regulacj wysokoci przetwornika naley go ustawi jak najbliej strun dla uzyskania jak najwikszej czuoci.

No to mamy przygotowan gitar. Struny s odpowiednio dobrane, a rce umyte. Moemy zatem przystpi do grania. W jaki sposb trzyma gitar przy takim sposobie gry? Zacznij od pozycji ktr przyjmujesz w czasie grania "tradycyjn" technik, albo od takiej w jakiej wydaje Ci si e jest wygodnie. Moesz sta, siedzie opierajc gitar na lewym albo prawym kolanie, moesz nawet postawi gitar na specjalnym stojaku. Bardzo wane jest eby rce byy rozlunione. Kluczow rzecz jest to, e obie rce maj cay czas kontakt z tyln czci gryfu przez oparcie na kciuku. Z czasem nauczycie si e prawa rka niekoniecznie musi by stabilizowana w ten sposb. Mona przecie uy kciuka prawej rki do grania!

S. Jordan Palce powinny by ustawione pomidzy progami podobnie jak podczas grania tradycyjn technik. Prawa rka powinna przyj pozycj prostopad do gryfu. Mona te uy bardziej pionowego sposobu zawieszenia gitary na pasku, by zbytnio nie wygina nadgarstka prawej rki. Przesunicie prawego okcia kilka centymetrw do przodu pomaga wyprostowa nieco przegub doni. Ze wzgldu jednak na cigna lepiej nie wychyla prawego przedramienia wicej ni o 10 stopni. W barku rka musi opuszczona swobodnie, nie powinna by spita, a gitara powinna by zbalansowana.

Gwna akcja palcw w czasie gry polega na tym eby uderzy strun palcem i przytrzyma j. Palec uderza strun zdecydowanym ruchem i przyciska j do progu tak dugo, a nie wybrzmi do koca dwik, ktry chcielimy zagra. Aby urwa nut naley lekko podnie palec od struny. Ruch oderwania powinien by jak najmniejszy, aby nie wzbudza ponownie struny. Sprbuj przyciska w ten sposb strun palcem, lekko odrywa wyciszajc uderzony dwik, nastpnie rozluni rk i cae wiczenie ponowi.

Caa sia uderzenia powinna pochodzi gwnie z palcw, nie z nadgarska ani z ramienia. Jeli wyrobisz sobie ze przyzwyczajenia uywania nadgarstkw zamiast palcw - nigdy nie bdziesz mg osign takiej sprawnoci technicznej jakby chcia. W czasie gry uywaj dostpnych czterech palcw lewej i czterech palcw prawej rki. Mona nawet uywa w czasie gry kciuka prawej rki, ale pocztkujcym nie polecam.

A teraz czas na du niespodziank - tapping oburczny to nie jest wydzielona technika w sensie nauki gry na gitarze tak jak np. glissando czy legato. Tapping to sposb na granie. Aby go opanowa dobrze jest pozna jak najwicej technik, ktre uyjemy przy graniu w ten sposb. Mona gra np. glissanda tappingiem. Glis (ang. "slide") polega na przesuniciu palcem brzmicej struny w gr albo w d. Uderzamy najpierw okrelony dwik palcem (prawej albo lewej rki), nastpnie przesuwamy palec cay czas przycinity do gryfu o okrelon odlego i zatrzymujemy na innym dwiku. Naley uwaa aby przy glisie nie pobudza innych strun.

S. Jordan Partie legato najatwiej wykona kiedy s na tej samej strunie. Wtedy sosujemy tradycyjne hammer on i pull off. Jedyna rnica polega na tym, e pierwszy dwik na danej strunie uderzamy z gry palcem, nastpne dwiki na tej samej strunie wydobywamy poprzez tradycyjne legato. W szczeglnym przypadku nie musimy odrywa palcw od struny nawet gdy dwik ju wybrzmia. Dzieje si tak gdy nastpny dwik znajduje si na tej samej strunie, a do jego wydobycia uyjemy hammer on.

Przy przechodzeniu ze struny na strun (cay czas mwimy o legato) musimy tak dugo trzyma dwik na pierwszej strunie, a nie bdziemy gotowi do zagrania dwiku na innej. Musimy zrobi takie przejcie, eby pomidzy tymi dwikami nie byo przerwy. wiczenie tej techniki jest bardzo trudne, bo nawet po wielu godzinach wicze zauwaymy, e nawet jeli przy przechodzeniu ze struny na strun nie ma adnej przerwy, to i tak sycha wyranie inn barw dwiku przy tym przejciu, ni przy graniu legato na jednej strunie. Perfekcyjne mikkie legato wychodzi tylko wwczas, gdy wszystkie dwiki s na tej samej strunie. Im nisz akcj strun posiadasz w Twojej gitarze, tym mniej wysiku musisz woy w nauk legato. Mniej czasu upywa wtedy pomidzy uderzeniem dwiku i jego usyszeniem w goniku. Jeeli posiadasz nisk akcj strun moesz osign niesamowit prdko podczas grania legato.

Jeli podczas grania legato mamy do zagrania wicej ni cztery dwiki na jednej strunie, albo gramy bardzo due interway moemy uy obu rk na raz. Takie spojrzenie na t technik otwiera przed nami cakiem nowe, fajne moliwoci grania solwek. Wykorzystujemy wtedy obie rce do grania jednej linii melodycznej. To tak jakbymy mieli dostpnych 8 palcw przy graniu tradycyjn technik.

I jeszcze jedna rzecz zanim zaczniemy gra: wikszo gitarzystw zapewne zechce zacz od standardowego stroju gitary. Ja stroj gitar w kwartach, poczynajc od basw: E, A, D, G, C, F. Dwie ostatnie struny s o sekund ma wyej ni w standardowym stroju. Takie strojenie gitary znacznie upraszcza uczenie si gryfu. Moemy teraz uy wicej logiki w uczeniu si skal i dwikw na gryfie. Zaleta ta przydaje si zwaszcza przy graniu tappingiem. atwo te mona przekonwertowa wszelkie tabulatury ze stroju standardowego do kwartowego i na odwrt.

Na temat samej techniki tappingu oburcznego mona napisa znacznie wicej ni dzi opowiedziaem, tu zawarte s zaledwie podstawy. wiczcie te duo melodii unisono, kiedy to lewa rka gra z praw to samo tylko w oktawach.

Przedstawiam dwa ponisze wiczenia, w ktrych zawartych jest wikszo idei opisanych powyej:

Stanley JordanZobacz pozostae artykuly

Kanał RSS | Xięga Gości | Statystyki | Ankiety | Baner | Tech-info | Mapa | Nowości

© 2002 - 2018 Fulara.com
Wszelkie prawa zastrzeone!
Kontakt: